Skip to main content Skip to search

Tam Tasdik Hizmeti

Tam Tasdik Hizmeti

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenen Kurumlar Vergisi Tam Tasdik hizmeti gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Maliye Bakanlığı bu müesseseyi bir risk analiz mekanizması olarak görmekte ve tasdik raporu düzenlenmiş firmaların ihbar ve özel durumlar hariç her yıl incelenmeyeceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda tam tasdik sözleşmesi bulunan müşterilerimize çoğunluğu S.M.M.M. ünvanına sahip uzman kadromuz ile denetim standartlarına uygun periyodik denetimler yaparak muhasebe ve vergisel hataların tespiti ve kanunlara uygun olarak düzeltilmesini sağlamak esasına dayanır.

Bu hizmetin bir başka olumlu etkisi de bulguların ve çözüm önerilerinin ara raporlar ile raporlanarak gelecekte aynı hataların tekrarlanmasına engel olmaktır.Bunların yanı sıra hem müşteri şirketlerin yönetim kurulları ve ortaklarına şirketlerinin muhasebe ve vergi sistemi hakkında bilgi ve görüşlerimizi sunarak güncel mevzuata uygun kayıt sistemini oluşturmalarını sağlamaktır.

Orber Denetim tam tasdik hizmetine ek olarak aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

. Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti,
. Katma Değer Vergisi İadesi ve Tasdiki İşlemleri,
. ÖTV ,Üretim Tasdik İşlemleri,
. AR-GE Faaliyetinin Tasdik İşlemleri,
. Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
. Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
. İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
. Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri.