Skip to main content Skip to search

Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama Hizmetleri

Yasal İşveren sıfatı ile İş Kanunu ve çalışma mevzuatlarına bağlı kalarak dış kaynak kullanımında, 4857 sayılı İş Kanununa göre bordrolama hizmeti vermektedir.

Bu hizmetle şirketlerin sabit maliyetleri düşmekle birlikte rekabet avantajı da sağlamaktadır. Dönemsel personel kiralama, Bordro ve özlük konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile bu konuda da lider konumdadır.

Hizmet kapsamı ana hatlarıyla;

 • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenlenmesi,
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi,
 • Firma çalışanlarına ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması,
 • Ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin her türlü raporun hazırlanması,
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi,
 • Yıllık izin ve satış primlerinin takibi,
 • Yıllık izin defterlerinin tutulması,
 • SSK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşteri firmaların bilgilendirilmesi,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
 • Personele ait vizite belgesinin düzenlenmesi, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
 • Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, sirküler yolu ile şirketlerin uygulamalar ve yasal değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi,
 • İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, adres, yakın bilgi ve adresleri, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır, güncel biçimde tutulmasını sağlar.