Skip to main content Skip to search

Bağımsız Dış Denetim Hizmeti

Bağımsız Dış Denetim Hizmeti

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde, gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de Dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde çeşitli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak ta işletmelerin hem yurtdışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri ve gerçek finansal durumlarını ifade eden uluslararası standartlarda hazırlanmış mali tablolara ve bağımsız denetim raporlarına gerek duyulmaktadır.

Bu çerçevede Orber Denetim gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

Ana Başlıkları ile Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri :

. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında hazırlanan mali tabloların bu standartlara bağlı denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri
. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu mali tabloların hazırlanmasında şirketlerin muhasebe finansal raporlama birimlerine gerektiğinde teknik destek ve danışmanlık hizmetleri
. İç kontrol sisteminin analizi ve bu sistemin oluşturulmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri
. Mali tabloların analizi ve finansal analiz sonuçlarının yorumlanarak raporlanması hizmetleri