Şirket kuruluş maliyeti bilgisi İstanbul Limited Şirket Kuruluşu için hazırlanmıştır. Ankara Limited Şirket Kuruluşuİzmir Limited Şirket KuruluşuAntalya Limited Şirket KuruluşuBursa Limited Şirket Kuruluşu,  ve diğer şehirlerde maliyetler değişmektedir.

diğer şehirlerde maliyetler değişmektedir. Lütfen şehrinize ait maliyeti öğrenmek için teklif isteyiniz.

Limited Şirket kuruluş maliyetlerinin Noter Masrafları, Vergi Dairesi Masrafları, Rekabet Kurulu masrafları bütün şehirlerde aynıdır. Ticaret odası kayıt ücreti ve mali müşavir hizmet ücreti her şehirde değişiklik göstermektedir.

Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır ve kuruluş sırasında karşılaşacağınız bütün gider kalemlerini içermektedir. 

Örnek Veriler:

 • Ortak Sayısı : 1
 • Müdür Sayısı: 1
 • Sermaye Tutarı : 10.000 TL
 • Kira Tutarı: 1.000 TL ( Brüt )
 • Sektör: Toptan Tekstil Satışı

Noter Masrafları: 662,00 TL

 • İmza Beyannamesi Müdür İçin 1 Adet: 35,00 TL
 • Kuruluş Vekaleti 1 Adet: 80,00 TL
 • Nüfus Cüzdan Örneği Her Ortak için 3 Adet:  30,00 TL
 • Ana Sözleşme Onayı 1 Adet:  150.00 TL
 • İmza Sirküleri 1 Adet Her Müdür için :  90,00 TL
 • Ticari Defterler Onay Ücreti ( 50 Sayfalık)  : 157 TL
 • Şirket Kuruluşu Sonrası Mali Müşavir Vekaleti: 120,00 TL

Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL

 • Kira Damga Vergisi; Kefilsiz: 1.000 x 12 = 12.000 x 1,89/ 1000 = 22,68 TL
 • Kira Damga Vergisi Kefilli: 1.000 x 12 = 12.000 x 11,37/1000= 136,44 TL

Not: Damga vergisi her nüsha için ödenecek.

Ticaret Odası; 1.010,00 TL ( İstanbul )

 • Sicil Kayıt: 1.000 TL
 • Faaliyet Belgesi 10 TL

Banka: 4,00 TL

 • Rekabet Kurulu Ödemesi : 10.000 *4/10,000 = 4 TL
 • Sermayenin 1/4’ü bankada bloke edilmesi:  10,000 / 4 = 2.500,00 TL ( Bu para şirket kurulduktan sonra tekrar çekilebilir.)

Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 506,00 TL ( İstanbul 2017 İSMMMO Ücret Tarifesi ) 

Toplam Maliyet: 2.204,68 TL  (01.06.2017 Güncelleme – İstanbul )

Şirketinize özel ayrıntılı bir maliyet analizini alabilmek için sağ taraftaki formu doldurarak bize talebinizi iletebilirsiniz. >>>

 • Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 506,00 TL
 • Banka: 4,00 TL
 • Ticaret Odası; 1.010,00 TL
 • Vergi Dairesi Masrafları: 22,68 TL
 • Noter Masrafları: 662,00 TL

Not:

 • Sermaye bloke tutarı maliyete eklenmemiştir.
 • Fazladan her bir ortak için ortalama 150,00 TL, fazladan her bir müdür için ortalama 250,00 TL gider ekleyiniz.
 • Yabancı ortaklı şirket kuruluşu mali müşavirlik ücreti alt limiti : 1.415,00 TL + %18 KDV
 • Toplam tutarda ana sözleşme kelime sayısına göre değişmeler olabilir.
 • Toptan Satış işi yapıldığı için yazar kasa dahil edilmemiştir. ( Ortalama 1.250,00 TL)

Şirketinizi kurduktan sonra sizi bekleyen giderler ise aşağıdaki gibidir. Bu kalemlere tutar belirtmiyoruz. Çünkü tutarlar iş hacmimize göre değişecektir.

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Müdürler için 4B SGK primi
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Kurumlar Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir yasal defter kapanış tasdiki
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti